Tutkielmavalmennus

Tutkielmavalmennus

7.-9. lk. ja lukio

Kuvaus:​

Tutkielmavalmennus oppilaalle / opiskelijalle. Luokassa tai koulukirjastossa, käydään läpi oppijan tekeillä olevaa tehtävää. Erityishuomio kiinnitetään tiedonhakuprosessiin vaihe vaiheelta, muotoiluun ja julkaisuun (palautus opelle, tulostus tai jokin muu.)   Opettaja varaa koko ryhmälle tai erikseen tarveharkintaisesti osaryhmälle.

Tehtävä / tutkimusongelmaTiedonhakuprosessi vaiheittainTiedon käyttö osana työtäTyön etenemiseen liittyvät ongelmat.Tiedonlähteiden saatavuus.

Vastuutaho:

Koulukirjastotiimi

Luokat:

7.-9. lk. ja lukio

Aika ja paikka:

Liedon koulukirjastot – Lukuvuoden aikana. Tilaus viikkoa etukäteen, tai yhteisellä suunnittelulla lukuvuoden alussa tai muussa sopivassa kohdassa.

Hinta:

Maksuton

Suunnitelma päivitetty:

28.11.19

Yhteystiedot:

Mirka 050 3599824, Janne 040 6520495, Mikael 050 4339096