Nautelankoski

Nautelankosken luontoon voi tutustua luontopolulla, joka kiertää aluetta joen molemmilla puolilla. Luontopolun pituus on noin 1,5 kilometriä/puoli. Alueella liikuttaessa on pysyttävä merkityillä poluilla. Luontopolun varrella on 18 taulua, joissa kerrotaan alueen muodostumisesta, kasveista ja eläimistä. Maaston korkeuserojen vuoksi polku ei sovellu liikuntaesteisille. Matalan veden aikaan kosken alajuoksulla voi kiviä pitkin hypellen ylittää joen. Kasvillisuuden rehevyyden vuoksi polku voi olla ajoittain vaikeakulkuinen. Lehtometsiköt joen molemmin puolin ovat näyttävimmillään keväällä, jolloin ennen puiden lehtien puhkeamista sini- ja valkovuokot, pystykiurunkannukset sekä itärannan eteläosassa kasvava harvinaisempi keltavuokko täplittävät rinnelehtoja. Alue on myös linnustollisesti arvokas. Lehdoissa voit kuulla satakielen lisäksi viita- ja luhtakerttusta. Alueen talvilinnustoon kuuluu kosken sulapaikoissa viihtyvä koskikara. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

Nautelankoski. Osoitteessa: http://www.nautelankoski.net/luontopolku.php. Viitattu 12.2.2019.