Liedon seurakunta

Halssi2

Liedon seurakunta

Lapset ja nuoret
Tavoitteena on antaa 7-30-vuotiaille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä.  Heitä kutsutaan mukaan toimintaan, jossa he saavat eväitä elämään ja kasvavat yhdessä muiden kanssa.

Toimintana on esimerkiksi kouluyhteistyötä (päivänavaukset, kouluvierailut ja muu yhteydenpito, leirikoulut, koulukirkot), leiritoimintaa, kerhotoimintaa, täyskymppitoimintaa, rippikoulutyötä, ryhmänjohtajakoulutusta, perhetyötä, musiikkitoimintaa. Samalla osallistutaan yhteiseen seurakuntatyöhön ja jumalanpalveluselämään. Elämää tehdään näkyväksi somessa ja aina joskus päästään laittamaan päivityksiä pidemmiltä retkiltä ja reissuilta aina ulkomaita myöten.