Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi on osa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja palvelee kuntalaisia yhteistyössä kunnan muiden kulttuuritoimijoiden, museoiden sekä yhdistysten ja aktiivien kanssa. 

Kunnan kulttuuritoimen perustehtäviin kuuluvat mm: kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen vuosille 2019 – 2020 kulttuurikalenterin ylläpito, kunnantalon taidenäyttelyiden koordinointi 1.1.2019 alkaen, tapahtumien ja palveluiden tarjoaminen kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kunnan virallisten juhlien järjestäminen (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä, Lieto-viikko), taidekokoelman ylläpito, sillä kunnalla on n. 200 taideteosta, kulttuuritoiminta-avustusten jakaminen keväisin, seutukunnan kulttuuritarjonnasta tiedottaminen ja osallistuminen yhteistyöverkostoihin sekä taidekasvatuksen koordinointi yhdessä Lieto-opiston (kansalaisopiston) kanssa.