Celia-info opettajille

Celia-info

opettajille​

Kuvaus:​

Celia-info, suunnattu erityisopettajille / opettajille  

Vastuutaho:

Koulukirjastotiimi

Luokat:

2 – 6 luokkien opettajille

Kuvaus:

45 min oppitunti. Käydään lävitse Celian palvelut, eri roolit, käyttöehtoja. Tavoitteena palvelua hyödyntävä oppilas. Voi käyttää myös jo aiemmin aloitetussa toiminnassa kertaamiseen tai ongelmanratkaisuun yhdessä.

Aika ja paikka:

Liedon koulukirjastot – Lukuvuoden aikana. Tilaus 2 viikkoa etukäteen, tai yhteisellä suunnittelulla lukuvuoden alussa tai muussa sopivassa kohdassa.

Hinta:

Maksuton

Suunnitelma päivitetty:

28.11.19

Yhteystiedot:

Mikael 050 4339096, Wilma