Kategoria: Palveluntuottajat

Lieto-opisto

Lieto-opisto

Lieto-opiston toimialueena on Liedon kaupunki kaikkine taajamineen.  Opistossa opiskelee vuosittain yli 2000 eri opiskelijaa ja oppitunteja pidetään noin 8500. Opiskelu opiston opintopiireissä on mahdollista myös muille kuin Liedon kaupungin asukkaille.

Kansalaisopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Hallinnollisesti opisto on Liedon kaupungin oppilaitos. Opisto perustettiin vuonna 1970 Liedon-Tarvasjoen kansalaisopiston nimellä. Opiston nimi muuttui Lieto-opistoksi 1.1.2015. Opistotoiminnan tavoitteena on tukea ihmisen persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia erilaisissa yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuutta, tasa-arvoa ja moniarvoisuutta. Kansalaisopistojen toimintaperiaatteiden mukaan opetus on pääosin vapaatavoitteista, yleissivistävää ja ammatillista aikuiskoulutusta. Taiteen perusopetusta annetaan lapsille ja nuorille kuvataiteessa.

Lieto-opiston kurssitarjonta lapsille, nuorille ja lapsiperheille.
Tutustu lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetukseen.
Lieto-opisto tarjoaa myös musiikin yksilöopetusta eri instrumenteissa.

Liedon seurakunta

Halssi2

Liedon seurakunta

Lapset ja nuoret
Tavoitteena on antaa 7-30-vuotiaille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä.  Heitä kutsutaan mukaan toimintaan, jossa he saavat eväitä elämään ja kasvavat yhdessä muiden kanssa.

Toimintana on esimerkiksi kouluyhteistyötä (päivänavaukset, kouluvierailut ja muu yhteydenpito, leirikoulut, koulukirkot), leiritoimintaa, kerhotoimintaa, täyskymppitoimintaa, rippikoulutyötä, ryhmänjohtajakoulutusta, perhetyötä, musiikkitoimintaa. Samalla osallistutaan yhteiseen seurakuntatyöhön ja jumalanpalveluselämään. Elämää tehdään näkyväksi somessa ja aina joskus päästään laittamaan päivityksiä pidemmiltä retkiltä ja reissuilta aina ulkomaita myöten.

Etsivä nuorisotyö

Youth. Kuva: Devin Avery

Etsivä nuorisotyö

On tarkoitettu 15 – 28-vuotiaille lietolaisille nuorille, jotka tarvitsevat apua johonkin asiaan. 

Etsivään nuorisotyöhön ei tarvita lähetettä ja ajan saa usein jo samalle viikolle. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, hänen läheisensä, nuoren työntekijä tai viranomainen. Oppilaitoksilla, puolustusvoimilla ja siviilipalvelukeskuksella on velvollisuus ilmoittaa keskeytyksestä kotikunnan etsivään nuorisotyöhön.

Tällöin etsivät ottavat yhteyttä nuoreen. Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun nuori on ilman opiskelupaikkaa tai opiskelu tökkii, kaipaa apua kela-etuuksien selvittämiseen, haluaa tietoa asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, toimeentuloon, koulutusvaihtoehtoihin tai vapaa-aikaan liittyen, haluaa muuttaa omaan asuntoon tai tarvitsee apua itsenäiseen asumiseen tai haluaa esim. selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Etsivä nuorisotyö on aina vapaaehtoista nuorelle ja toiminta suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa. Tapaamiset järjestetään siellä, mikä nuorelle on sopivin paikka.

Liedon museo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Liedon museo

Liedon museo huolehtii Liedon kunnan museotoimen tehtävistä. Museon hallinnosta vastaa Nautelankoski-säätiö. Museon yksiköt ovat Nautelankosken museo ja Tarvasjoen kotiseutumuseo.

https://www.liedonmuseo.fi/

Museon toiminnan rahoitus on kolmikantainen: osa muodostuu valtionosuuksista, osa Liedon kunnan myöntämästä vuosittaisesta avustuksesta ja osa museon hankkimasta omatoimisesta rahoituksesta. Museossa työskentelee kaksi museoammatillisen koulutuksen saanutta henkilöä vakituisesti ympäri vuoden. Lisäksi erilaisilla projekteilla ja hankkeilla pystytään toimintaa laajentamaan erityiskohteisiin. Kesällä museokohteissa oppaina työskentelee lietolaisia nuoria. Vapaaehtoistyöstä on vuosien mittaan muodostunut museolle eräänlainen kivijalka; vapaaehtoisina työskentelee museossa eri alojen asiantuntijoita, jotka puolestaan opastavat uusia vapaaehtoistyöntekijöitä museotyön pariin.
Liedon museon verkkosivuilta löydät tietoa Liedon museon historiasta, henkilökunnasta, kokoelmista ja tutkimuksesta. Sivuilta löytyvät museoissa esillä olevat näyttelyt ja avoinna olot kuten myös ajo-ohjeet, karttalinkit ja bussiaikataulut kohteille. Yhteydenottolomakeen avulla asioit helposti museon kanssa, se on myös mainio paikka antaa palautetta. Liedon historiaa on avattu eri näkökulmista, ympäristöstä kiinnostuneille on tarjolla tietoa Liedon muinaisjäännöksistä ja kulttuuriympäristökohteista.

Vanhalinna

Vanhalinna

Vanhalinna on upea kokonaisuus Linnavuoren kartanomiljöössä, Aurajokilaakson kansallismaisemassa. Vanhalinna sijaitsee vain reilun 10 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. 

Vanhalinna on suosittu kulttuurimatkailukohde, sekä elämyksellinen juhla- ja kokouspaikka. Vanhalinnassa vierailee vuosittain yli 30 000 kävijää.

Vanhalinnan kartanokokonaisuus sijaitsee kahden historiallisen valtareitin, Aurajoen ja Hämeen Härkätien varrella. Vanhalinna on Suomen laajimmin tutkittu ja löydöiltään rikkain muinaislinna. Linnavuorelta on löytynyt esineistöä rautakaudelta asti.

Esihistoriallisen puolustuslinnakkeen merkitys väheni Turun linnan valmistuttua Aurajoen suulle. Ruotsinvallan aikana Vanhalinnasta tuli ensin piispantila ja sitten läänitetty aatelistila. 1700- ja 1800-luvuilla Vanhalinnan tila oli Littoisten verkatehtaan perustajasuvun Hjeltin omistuksessa. Niiltä ajoilta periytyy maatalouden ja talonpoikaiskulttuurin arvostus, jota tilan viimeinen omistajasuku säästi.

Mauno Wanhalinna sai tilan hoitaakseen vuonna 1930, jolloin kartanokeskuksen massiivinen uusklassinen päärakennus oli juuri valmistunut. Avioiduttuaan vuonna 1944 Mauno ja Ester Wanhalinna alkoivat rakentaa kodistaan elävää museota, minkä tulokset näkyvät nykypäivänä Vanhalinnan kulttuurikeskuksen monipuolisena näyttelytoimintana. Wanhalinnat halusivat turvata elämäntyönsä lahjoittamalla tilan silloin vielä yksityiselle Turun Yliopistolle vuonna 1956.

Turun Yliopisto valtiollistettiin vuonna 1974, jolloin Vanhalinna jäi muun yliopiston lahjoitusomaisuuden tavoin Turun Yliopistosäätiön omistukseen. Yliopistosäätiö on tehnyt merkittävän kulttuurityön kunnostaessaan 1990-luvun puolivälistä lähtien kartanon koko rakennuskannan.

 

Kirjasto

kirjasto2_500

Kirjasto

Pääkirjasto palvelee sinua maanantaista lauantaihin Liedon keskustassa, kaupungintalon sisääntulokerroksessa. Liedon kirjasto on palveleva Vaski-kirjasto. Kirjasto mm. on kirjoja, kulttuuria, kohtaamisia.

Lastenosastolla voit varata tietokoneen käyttöösi tunniksi ja tällä koneella saat myös pelata. Lastenosastolla voi pelailla lautapelejä. Vaski-kirjastojen lastensivuilta löydät hyviä lukuvinkkejä, kirjaesittelyjä ja muita ajankohtaisia juttuja lapsille ja nuorille

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi on osa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita ja palvelee kuntalaisia yhteistyössä kunnan muiden kulttuuritoimijoiden, museoiden sekä yhdistysten ja aktiivien kanssa. 

Kunnan kulttuuritoimen perustehtäviin kuuluvat mm: kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen vuosille 2019 – 2020 kulttuurikalenterin ylläpito, kunnantalon taidenäyttelyiden koordinointi 1.1.2019 alkaen, tapahtumien ja palveluiden tarjoaminen kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kunnan virallisten juhlien järjestäminen (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä, Lieto-viikko), taidekokoelman ylläpito, sillä kunnalla on n. 200 taideteosta, kulttuuritoiminta-avustusten jakaminen keväisin, seutukunnan kulttuuritarjonnasta tiedottaminen ja osallistuminen yhteistyöverkostoihin sekä taidekasvatuksen koordinointi yhdessä Lieto-opiston (kansalaisopiston) kanssa.

Nuorisotoimi

Teatterilava

Nuorisotoimi

Liedon kunnan nuorisotoimi tukee lietolaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.

Tästä Nuorisotoimen sivustolle

Nuorilla on Liedossa kolme nuorisotilaa, jotka ovat joka viikko avoinna yhteensä 2-3 iltana viikossa. Nuoria käy yhdellä tilalla yhdessä illassa noin 20–80 henkilöä. Nuorisotoimi organisoi tämän lisäksi nuorisotiedottamista SomeNuorten vertaistiedottamisen kautta, nuorisovaltuustotoimintaa, koulunuorisotyötä, konsertteja, leirejä ja muita tapahtumia.
Nuorisotoimi tekee alueellista yhteistyötä muiden nuorisotoimien kanssa sekä osallistuu erilaisiin monialaisiin verkostoihin. Nuorisotyön ammattilainen kohtaa ja on läsnä nuoren arjessa sekä tarvittaessa neuvoo, ohjaa ja opastaa eteenpäin.

Liikuntatoimi

Kuplafutis

Liikuntatoimi

Liedon liikuntapalvelut tarjoavat yhdessä lietolaisten urheiluseurojen ja Lieto-opiston kanssa monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Kaikki 13–19-vuotiaat Turun seudun nuoret voivat osallistua mille tahansa liikuntavuorolle. Lisäksi Liedossa on ryhmä myös 3-6 luokkalaisille sekä kaikille lapsille.

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille, ikääntyneille sekä soveltavan liikunnan ryhmille. Liikunta- ja harrastemahdollisuuksista tiedotetaan säännöllisesti paikallislehdessä ja kunnan Internet-sivuilla.

Nuorten maksutonta liikuntaa

MIHI.fi tarjoaa hurjan määrän eri liikuntalajeja: kuntosalia, palloilulajeja, jumppaa, koripalloa, keilailua, lacrossea, salibandya, rugbya, taekwondoa ja sirkusta. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja mukaan voi tulla milloin tahansa. Kätevimmin käyt liikkumassa kun liityt MIHIin. Tällöin saat oman jäsennumeron kuvallisena puhelimeesi. Linkki MIHIn hakulomakkeelle

Lietohallin kuntosali

Nuorilla on mahdollisuus omatoimisesti käyttää Lietohallin kuntosalia. Vuorot ovat seuraavat: maanantai, keskiviikko, torstai ja perjantai kello 13:00 – 15:30